#H30ArtistiekeWerkplek

MISSIE H30

Missie - Totally Possible

&

4 Formats van talentontwikkeling

4 Formats van talentontwikkeling

1. REPETITIE RUIMTES

Jongeren kunnen in H30 gratis repetitie- of toonruimte krijgen, om te werken aan eigen prille ideeën of iets uit te testen voor publiek. H30 wakkert hen hier aan om hun talent te blijven uitbouwen en geeft hen tegelijk inzicht in wat H30 voor hen nog meer kan betekenen.

2. COACHING van eigen ideeën

Jongeren die verder willen werken aan een eigen artistiek idee/project kunnen in H30 langdurig repetitieruimte en coaching krijgen. We stimuleren jongeren om cultureel ondernemend te zijn. Ze bepalen zelf waar ze naartoe willen groeien, H30 ondersteunt hen om de nodige stappen te ondernemen en geeft hen de push om hun eigen ideeën waar te maken. H30 speelt in dat coachen verschillende rollen: brainstormen met de jongeren of hen kritisch bevragen, een netwerk aanreiken voor feedback en partnerschappen, samen toonmomenten opzetten, kleine financiële zetjes geven en raad voor het vinden van (financiële) middelen.

3. STAP in een PROJECT

 

H30 trekt jaarlijks enkele terugkomende projecten (bv. Reset) en éénmalige experimenten. H30 verbindt hier jongeren om samen in een traject te stappen en toe te werken naar een artistiek eindproduct. Veel projecten starten bij prikkelactiviteiten om vervolgens met een selectie jongeren een intensiever traject verder uit te zetten.

Een grote troef van de projecten is de intensieve artistieke begeleiding en productionele ondersteuning. H30 schakelt artiesten in of jongeren met voldoende artistieke ervaring die jongeren stap voor stap kunnen leiden naar een artistiek product, steeds vanuit de ideeën, wensen en leefwereld van de deelnemende jongeren. Samen met het Cultuurcentrum of andere culturele actoren wordt het product op een professioneel podium getoond voor een breed publiek.

 

4. PROGRAMMATIE: triggers voor een semi-professionele ontwikkeling

 

Samen met het Cultuurcentrum en andere (boven)lokale partners werkt H30 aan een podiumplatform voor jonge lokale talenten die ambitie hebben om te blijven groeien. We focussen hier in de eerste plaats op jongeren en kunstvormen die vaak onder de radar blijven binnen het algemene cultuuraanbod (kunsten van de straat, jongeren die zichzelf vormen, multidisciplinaire kunstvormen, …). Dit doen we door het organiseren van events en programmatie in het Cultuurcentrum en H30 (bv. Versus, RADAR), zodat deze talenten ruimte hebben om te experimenteren en zich te tonen. Door deze podiummomenten trachten we hen ook in het vizier te brengen van andere spelers in de culturele sector en bij kunstwerkplaatsen. Zij zijn een belangrijke sleutel voor jongeren die zich buiten het reguliere circuit ontwikkelen zoals DKO en Kunstopleidingen in hoger onderwijs.

 

Missie - Totally possible

H30 is een artistieke werkplek voor en door jongeren tussen 14 en 30 jaar. Als onderdeel van Cultuurcentrum Mechelen versterkt H30 de cultuurparticipatie van de jonge generatie Mechelaars. H30 geeft hen kansen om hun culturele stem te laten horen in de stad.

Het Cultuurcentrum tracht op verschillende manieren de jonge cultuurbeleving te voeden en aan bod te laten komen. H30 is binnen dat jong CCM verhaal een specifieke pijler. Het is een experimentenfabriek, dat een platform creëert voor alles wat artistiek en cultureel bruist bij de jonge stedelijke generatie.

H30 gaat op onderzoek naar wat bij hen leeft: wat zijn de kunstvormen waarin ze interesse hebben, is hier ondersteuning voor in onze stad, welke verhalen willen ze vertellen, wat zijn de noden om optimaal te kunnen participeren aan cultuur? Vanuit dat onderzoek ontwikkelt H30 een vrije zone in de stad waar jongeren kunnen groeien, nieuwe expressievormen ontstaan, en ze ook een plek krijgen op podia in Mechelen.

H30 erkent de stedelijke diversiteit die Mechelen rijk is en focust daarbij op het creëren van verbindingen. H30 spreekt net daarom jongeren aan op wat ze al gemeenschappelijk hebben: hun artistiek talent en interesse voor cultuur. Zodra jongeren die gemeenschappelijke interesse herkennen, is de eerste stap naar verbinding gelegd.

H30 werkt vanuit de participatie van jonge Mechelaars. Jongeren bepalen zelf hun artistieke beleving en expressie. H30 ontwikkelt vervolgens een aanbod dat antwoord biedt op de expliciete noden van jongeren. Om een zo breed mogelijke groep van jongeren te betrekken en vervolgens te kunnen ondersteunen, werkt H30 als een brug tussen het culturele, jeugd, welzijn- en onderwijsveld.

H30 activeert jongeren om zich artistiek te tonen voor publiek in de stad. Daardoor bouwen de jongeren ook mee aan de vernieuwing van het cultuuraanbod in de stad.

 

Blijf op de hoogte

2017 ® created by www.wye.be 

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon